Svet nie je len slnko a dúha, je to veľmi podlé a odporné miesto a nezaléží na tom aký tvrdý si, zrazí ťa na kolená a bude ťa tam držať ak to pripustíš! Ty, ja, nikto nerozdáva tak tvrdé rany ako život, ale nejde o to ako tvrdo dokážeš udrieť, záleží na tom koľko úderov dostaneš a znovu sa postavíš, koľko dokážeš zniesť a neprestaneš ísť dopredu, len tak sa víťazí!!

Najkrajšiu dušu majú utrápený ľudia.
Len oni vedia súcitiť s inými.


Trailer

1. července 2012 v 21:14 | Marrusya
 

The legend of Korra - rozcestník

1. července 2012 v 21:10 | Marrusya |  The legend of Korra

Recenzia
Postavy
Geléria

Izby snov

1. července 2012 v 20:57 | Marrusya |  Ostatné
No ktorá by to bola???? :)

 


očko

23. května 2012 v 21:52 | Marrusya |  Moje výtvory

Peter Bič Project - Hey Now

23. května 2012 v 21:49 | Marrusya |  Ostatné
Tak týcho ľudkov som videla naživo... geniálnyyy :D

Skutočný príbeh - TOTO SME SI PREŽILI

14. dubna 2012 v 22:07 | Marrusya |  Moje výtvory
Originál Hypokratovej prísahy:

Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam iure iurando affirmo et Deos Deasque omnes testor, me quantum viribus et iudicio valuero, quod nunc iuro et ex scripto spondeo plane observaturum.
Praeceptorem quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habiturum, eique cum ad victum, tum etiam ad usum necessaria, grato animo communicaturum et suppeditaturum. Eiusque posteros apud me eodem loco quo germanos fratres fore, eosque si hanc artem addiscere volent, absque mercede et syngrapha edocturum. Praeceptionum quoque et auditionum, totiusque reliquae disciplinae, cum meos et eius qui me edocuit liberos, tem discipulos qui Medico iure iurando nomen fidemque dederint, participes facturum, aliorum praeterea neminem.
Victus quoque rationem, quantum facultate et iudicio consequi potero, aegris utilem me praescripturum, eosque ab omni noxia et iniuria vindicaturum. Neque cuiusquam precibus adductus, alicut medtcamentum lethale propinabo, neque huius ret author ero. Neque simili ratione mulieri pessum subdititium ad foetum corrumpendum exhibebo: sed castam et ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam perpetuo praestabo. Neque vero calculo laborantes secabo, sed magistris eius artis peritis id muneris concedam.
In quancunque autem domum ingressus fuero, ad aegrotantium salutem ingrediar, omnem iniuriae inferendae et corruptelae suspicionem procul fugiens, tum vel maxime rerum venerearum cupiditatem, erga mulieres iuxta ac viros, tum ingenuos, tum servos. Quae vero inter curandum, aut etiam Medicinam minime faciens, in communi hominum vita, vel videro, vel audiero, quae minime in vulgus efferi oporteat, ea arcana esse ratus, silebo.
Hoc igitur ius iurandum si religiose observaro, ac minime irritum fecero, mihi liceat cum summa apud omnes existimatione perpetuo vitam felicem degere et artis uberrimum fructum percipere. Quod si illud violavero et peieravero, contrarta mihi contingant.


Skrátený preklad:
Sľubujem a prisahám, že budem verný zákonom cti a skutočnosti vo výkone lekárskej praxe. Zadarmo poskytnem chudobnému svoje služby nikdy nebudem vyžadovať odmenu presahujúcu hodnotu vykonanej práce. Keď ma príjmu v domoch, moje oči nebudú pozerať naokolo, môj jazyk neprezradí tajomstvá, čo mi budú zverené, a môj stav mi neposlúži na nemravné skutky a ani neumožní nijaký zločin. Zachovám úctu a vďačnosť voči svojim učiteľom a ich deťom poskytnem vedomosti, ktoré som získal od ich otcov. Nech si ma ľudia vážia, ak zostanem verný svojim sľubom. Nech ma stihne potupa, ak ich nebudem plniť.

Skutočný príbeh - TOTO SME SI PREŽILI 2

14. dubna 2012 v 22:04 | Marrusya |  Moje výtvory
Toto je druhá časť nášho príbehu....

Kam dál